Elektrik Tesisat Aşaması

  • Beton içinde veya sıva altında kalacak kablo borularının doğru yerlerde ve usulüne uygun bırakılması sağlanır.
  • Sıvaaltı buat, anahtar, prizlerin uygun yerlere doğru yükseklikte bırakılması temin edilir.
  • Kablo çekiminde doğru kesitteki kabloların kullanılması sağlanır.
  • Mastarlama ve buat bağlantılarında uygun derinlik sağlanması, içlerinin temizlenmesi ve kablo bağlantılarının klemenslerle yaptırılması temin edilir
  • Faz, nötr ve topraklama bağlantıları düzgün olarak yaptırılır.
  • Elektrik panelleri ve elektrikli cihazların montajlarının kontrolü yapılır.
  • Tüm elektrik tesisatında gerilim altındaki testler uygun ölçüm cihazları ile yaptırılır