Mekanik Tesisat Aşaması

  • Her türlü boru çapları ve kanal ebatları ve döşenen boru hatları ve kanallarının eğimleri, birbirlerine ve yapı elemanlarına mesafeleri kontrol edilir.
  • Mekanik tesisat boru, kanal ve ekipmanlarının taşıyıcı mesnet ve askıları ve bunların aralıkları denetlenir.
  • Tüm mekanik bağlantıların tekniğe uygun yapılması sağlanır.
  • Gerekli yerlere esnek bağlantı ve kompansatörlerin konulduğu gözlenir.
  • Tesisat testlerinin şartnamelere uygun olarak yapılması ve şartların sağlandığı kontrol edilir.
  • Tesisatın korozyon kaplama, ısı ve ses yalıtımlarının projeye göre yapılması sağlanır.