Proje Onayı

Gerekli Belgeler:

1 Başvuru Dilekçesi (Yapı Sahibi ve ya  Vekili Tarafından vakeletnamesiyle ) (Aslı) 1 Adet
2 İmar Durumu   ( Plan ve Proje Müdürlüğünden ) (Aslı) 1 Adet
3 Yapı Aplikasyon Belgesi ( Plan ve Proje Müdürlüğünden ) + Aplikasyon Projesi (Aslı) 1 Adet
4 Yol Kotu Tutanağı ( Plan ve Proje Müdürlüğünden ) (Aslı) 1 Adet
5 Kanal Kotu Tutanağı (İşletme İştirakler Müdürlüğünden ) (Aslı) 1 Adet
6 Jeolojik- Jeoteknik Durum Belgesi (Aslı) 1 Adet
7 Mimari Proje 6 Takım
8 Statik Proje 5 Takım
9 Mekanik Tesisat Projesi 5 Takım
10 Doğalgaz Tesisatı Projesi (Çordaş Onaylı) 1 Takım
11 Elektrik tesisat projesi ( Tredaş ve Telokom Onaylı ) 1 Takım
12

Zemin etüt raporu ( Uygundur Onayı verecek Yetkili İmzası ile birlikte)

1 Takım
13 Tapu Örneği veya Tapu Tescil Belgesi (Fotokopi) 1 Adet
14 Proje Müelliflerine ait Fenni Mesuller ve  Taahütnameler
 Şantiye Şefi ve Müteahit Tarafından verilecek olan Taahütnameler
Asılları
15 Müteahhidi Firma ise Ticaret Sicil Faaliyet Belgesi -
Vergi Levhası fotokopisi - İkametgah Adresi- Kat karşılığı Sözleşme
 
16 Kazı Dolgu Hesabı (Harita mühendisi ve mimarın onayı  
17 Şantiye Şefi Sözleşmesi ( Makina Mühendisleri için Şantiye şefliği yapabilir belgesi)  

Proje Bilgileri:

PROJE SORMLUSU ADI SOYADI ODA SİCİL NO TELEFON NO T.C KİMLİK NO
ŞANTİYE ŞEFİ          
MİMARİ PROJE          
STATİK PROJE          
ELEKTRİK PROJE          
MAKİNE TESİSAT          
ZEMİN ETÜT          

Proje Genel Bilgileri:

MAL SAHİBİ ADI
VE ADRESİ
 
 ŞANTİYE  ADRESİ  
 İLGİLİ İDARE  
 İNŞAAT SINIFI    Toplam İnş.m²  
 MÜTEAHHİT  ADI  
 ADRESİ  
 TİC.SİCİL NO  
 TELEFON NO  
 FAX  
 CEP NO